HVG Logo

Jan Andringa

Partner / Advocaat

Praktijkgebied
Jan Andringa is actief in de gezondheidszorg lifesciences, biotech, pharma en technologie sector.

In deze sectoren adviseert hij publieke en private partijen, hun bestuurders en toezichthouders bij publiek-private samenwerkingen, joint-ventures, overnames, participaties, fusies, splitsingen en privatiseringen.

Expertise/Credentials
Jan is onder meer betrokken geweest bij de navolgende zaken:

  • Herstructurering en daaruit voortvloeiende verkoop door de Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid) van het Nederlands Vaccin Instituut aan Serum Institute of India.
  • Advisering aan Medco Health Solutions inzake joint ventures, pharma regelgeving en desinvesteringen in Nederland.
  • Advisering aan Nederlandse Ministeries inzake ondernemingsrecht en governance.
  • Opzetten van de juridische structuur in Nederland voor de International Baccaloreat Organization.
  • Advisering aan gezondheidszorg instellingen inzake regelgevende en governance kwesties.
  • Advisering aan Nederlandse overheidsinstellingen omtrent publiek-private samenwerking.
  • Advisering aan diverse ziekenhuizen met betrekking tot fusies en joint ventures.
  • Advisering aan Universitair Medische Centra met betrekking tot structurering, governance en technologie overdracht.
  • Advisering aan Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie inzake regulatoire en contractuele kwesties.
  • Juridisch advies en transacties voor verschillende ondernemingen in de biotech en technologie sector.

Aanvullende informatie
Jan is partner sinds 2002, bestuurslid van HVG Law en van de sectorgroep Health Care & Life Sciences van EY. Voorafgaand aan HVG Law heeft hij 8 jaar bij een groot Nederlandse advocatenkantoor gewerkt op het gebied van fusies en overnames, venture capital en private equity. Van 1995 tot 1997 heeft Jan gewerkt bij de vestiging van dit kantoor op Curaçao, Nederlandse Antillen.

Talen: Engels, Nederlands, Frans, Duits en Italiaans.