HVG Law geno­mi­neerd voor Gou­den Zand­lo­per Award CSR 2019

News

HVG Law was één van de drie geno­mi­neer­den voor de Gou­den Zand­lo­pers ver­kie­zing 2019 voor Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty (CSR), een ini­ti­a­tief van Advo­ca­tie Maga­zi­ne. De CSR Award 2019 werd toe­ge­kend aan Sim­mons & Sim­mons. HVG Law ein­dig­de als goede Run­ner-up samen met Allen & Overy.

 

HVG Law en Pro Bono Con­nect
HVG Law is een van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Con­nect, het Neder­land­se clea­ring­hou­se dat advo­ca­ten en non-gou­ver­ne­men­te­le orga­ni­sa­tie (NGO’s) met elkaar ver­bindt. Sinds de oprich­ting van Pro Bono Con­nect (PBC) heeft HVG Law ruim twin­tig ver­zoe­ken via het clea­ring­hou­se ont­van­gen en suc­ces­vol afge­han­deld. Zo trad HVG Law onder meer op voor Green­pea­ce, War Child, She Mat­ters, Stich­ting Free Press Unli­mi­ted en Digi­tal Free­dom. PBC is opge­richt door het Neder­lands Juris­ten Comi­té voor de Men­sen­rech­ten. De jury vindt Pro Bono Con­nect: ‘een mooi kan­toor­over­stij­gend ini­ti­a­tief. Het is een goede zaak dat HVG Law zich hier als een van de foun­ding mem­bers aan ver­bon­den heeft.’