HVG Law geno­mi­neerd voor Gouden Zandloper Award CSR 2019

News

HVG Law was één van de drie geno­mi­neer­den voor de Gouden Zandlopers ver­kie­zing 2019 voor Corporate Social Responsibility (CSR), een ini­ti­a­tief van Advocatie Magazine. De CSR Award 2019 werd toe­ge­kend aan Simmons & Simmons. HVG Law ein­dig­de als goe­de Runner-up samen met Allen & Overy.

 

HVG Law en Pro Bono Connect
HVG Law is een van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Connect, het Nederlandse clea­ring­hou­se dat advo­ca­ten en non-gou­ver­ne­men­te­le orga­ni­sa­tie (NGO’s) met elkaar ver­bindt. Sinds de oprich­ting van Pro Bono Connect (PBC) heeft HVG Law ruim twin­tig ver­zoe­ken via het clea­ring­hou­se ont­van­gen en suc­ces­vol afge­han­deld. Zo trad HVG Law onder meer op voor Greenpeace, War Child, She Matters, Stichting Free Press Unlimited en Digital Freedom. PBC is opge­richt door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. De jury vindt Pro Bono Connect: ‘een mooi kan­toor­over­stij­gend ini­ti­a­tief. Het is een goe­de zaak dat HVG Law zich hier als een van de foun­ding mem­bers aan ver­bon­den heeft.’