Ban­kiers­eed voor ieder­een in de zorg

Jan Andringa

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Jan Andringa

Expertise

Health & Life sciences | Government & Public

Bankierseed voor iedereen in de zorg

Iedere arts heeft maar één doel: patiënten genezen. Hij heeft er een eed voor afgelegd waarin ook zijn ambtsgeheim staat, en beloftes over zijn beroepsuitoefening en opleiding. Maar in de zorg werken meer mensen dan artsen alleen. Waar zijn zij aan gehouden? Ik pleit voor een bankierseed, of beter een ‘zorgeed’ voor iedereen die in de zorgsector werkt.

Lees meer