Neder­land­se vac­cin-ont­wik­ke­laar Intra­vacc zelf­stan­di­ge ven­noot­schap

Met ingang van 1 januari 2021

Matter

Intravacc, een van ’s werelds meest toonaangevende organisaties op het gebied van translationeel onderzoek en ontwikkeling van infectieziekten vaccins, is per 1 januari 2021 een zelfstandige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) geworden, een zogenoemde ‘beleidsdeelneming’ met De Staat der Nederlanden als enig aandeelhouder. Tot nu toe opereerde Intravacc als agentschap onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klik hier voor het persbericht.