Curi­um inte­greert in LUMC

Met ingang van 1 januari 2021

Matter

De directie van Curium-LUMC en de Raad van Bestuur van het LUMC willen de hoog-specialistische kinder-psychiatrische zorg duurzaam borgen en verder ontwikkelen.

Per 1 januari 2021 is Curium geïntegreerd in de afdeling Psychiatrie van het LUMC.

Klik hier voor het persbericht.