Thought
Leadership

Kennis en inzichten van onze specialisten

Sharing knowledge

Het delen van kennis ten behoeve van de business van onze cliënt

Het delen van kennis ligt aan de basis van onze dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat–)notarissen zijn niet alleen thuis in verschillende juridische vakgebieden maar verdiepen zich ook in een aantal specifieke marktsectoren waarin onze cliënten actief zijn.

Wij vinden het belangrijk om onze ervaringen en visie te delen met onze cliënten. Hierdoor wordt onze samenwerking met cliënten efficiënter en doelgerichter.

Twee sectoren waarbinnen HVG Law zeer actief is, zijn Health en Pensions. De verantwoordelijke partners Jan Andringa (Health) en Nicolette Opdam (Pensions) bieden u op onregelmatige basis hun visie op ontwikkelingen in deze sectoren die relevant kunnen zijn voor uw business.