Het afhan­de­len van col­lec­tie­ve scha­de­ac­ties

George Driessen

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

General Counsel NL Nieuwsbrief | 1 november 2022

 

Bedrijven die met (dreigende) collectieve schadeacties worden geconfronteerd, doen er goed aan anticiperend en proactief handelen.

De laatste jaren worden steeds meer ondernemingen in Nederland geconfronteerd met collectieve schadeacties. Deze trend kan deels worden verklaard door de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in januari 2020. Deze nieuwe wetgeving maakt Nederland een aantrekkelijke jurisdictie voor het instellen van collectieve acties.

Hoewel collectieve acties kunnen leiden tot een meer kostenefficiënte en gestroomlijnde vorm van geschilbeslechting, blijven de kosten en (reputatie)risico’s aanzienlijk. Het is daarom van belang dat ondernemingen proactief een duidelijke strategie ontwikkelen over hoe om te gaan met (dreigende) collectieve acties.

 

George Driessen schreef in de General Counsel NL Nieuwsbrief over een aantal praktische suggesties voor een efficiënte benadering van dergelijke procedures.

Lees meer