Dis­pu­te Reso­lu­ti­on

De impasse is een gegeven, het doorbreken ervan de kunst

Wat wij bieden

Het Dispute Resolution team van HVG Law is gespecialiseerd in het oplossen van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. De focus van de praktijk ligt op het beslechten van corporate governance kwesties, post M&A-geschillen en geschillen in commerciële relaties.

HVG Law is een prominente speler in de advocatuur op het gebied van geschilbeslechting, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Onze dienstverlening

"De impasse voorbij."