Con­tro­ver­sy & Dis­pu­te Pre­ven­ti­on

Voorbij het geschil

Onze dienstverlening nader toegelicht

Onze ervaring

Een geschil binnen de onderneming kan de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Door een dreigend of potentieel geschil in de kiem te smoren, kan de onderneming zich focussen op ontwikkeling en groei.

Tijdige identificatie van een dreigend of potentieel geschil voorkomt escalatie. Met dat doel hebben wij – in samenwerking met EY Tax – een ‘geschilpreventietool’ ontwikkeld. Daarmee kunnen onze cliënten potentiële geschillen tijdig identificeren en oplossen.

Dispute Prevention Tool

De uitkomst van onze ‘dispute prevention-scan’ kan resulteren in het herijken of vastleggen van bestaande relaties binnen de onderneming of met derden.

"Het doorbreken van de impasse."