HVG Logo

Michiel D'haene

Advocaat

Praktijkgebied

Michiel D’haene is als advocaat werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht en insolventierecht.

Expertise/Credentials

Michiel adviseert en procedeert onder meer op de navolgende gebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Fusie en overnames
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Zekerheden
  • Actio pauliana
  • Herstructureringen
  • Geschillenregeling en enquêterecht

 

Aanvullende informatie

Michiel is in 1998 in Haarlem als advocaat beëdigd. Aldaar is Michiel een tiental jaren werkzaam geweest in de commerciële ondernemingsrechtelijke praktijk en is hij veelvuldig benoemd tot curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances van betaling.

In 2003 heeft Michiel de Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht afgerond, waarna hij in 2007 de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren heeft gevolgd. Michiel is lid van de vereniging voor insolventierechtadvocaten Insolad.

Sinds begin 2008 is Michiel werkzaam bij HVG Law.