"Weet u welke rechtsvorm past bij de toekomstige activiteit van uw nieuwe onderneming?"

Michiel D'haene

Advocaat

Michiel D'haene

Michiel D'haene

Corporate M&A | Rotterdam

Achtergrond

Michiel is als advocaat werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht en insolventierecht.

Expertise

Michiel adviseert en procedeert onder meer op de navolgende gebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Fusie en overnames
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Zekerheden
  • Actio pauliana
  • Herstructureringen
  • Geschillenregeling en enquêterecht

Aanvullende informatie

Michiel is in 1998 in Haarlem als advocaat beëdigd. Aldaar is Michiel een tiental jaren werkzaam geweest in de commerciële ondernemingsrechtelijke praktijk en is hij veelvuldig benoemd tot curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances van betaling.

In 2003 heeft Michiel de Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht afgerond, waarna hij in 2007 de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren heeft gevolgd. Michiel is lid van de vereniging voor insolventierechtadvocaten Insolad.

Sinds begin 2008 is Michiel werkzaam bij HVG Law.Contact information

[email protected] +31 6 21 25 18 65