Na fusie of over­na­me arbeids­voor­waar­den gelijk­trek­ken? Voor­zich­tig­heid gebo­den!

Willemijn Jansma

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Wil­le­mijn Jans­ma

Expertise

Labor & Employment

Chief Human Resources Officer | 31 May 2023

Fusies en overnames horen bij een markt die volop in beweging is en zorgen voor nieuwe kansen. Maar veel werkgevers met een rijke historie van fusies en overnames ervaren ook nadelige gevolgen. Zo staat de – begrijpelijke – wens om arbeidsvoorwaardenpakketten gelijk te trekken op gespannen voet met wet en rechtspraak.

Werkgevers worden na een fusie of overname vaak geconfronteerd met werknemers met verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten. Collega’s worden dan anders beloond voor hetzelfde werk, wat veelal leidt tot scheve gezichten binnen de organisatie. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan dan gewenst zijn.

Willemijn Jansma heeft in de CHRO van 31 mei 2023 onder de loep genomen met welke juridische aspecten je als werkgever hierbij rekening moet houden.

Lees meer