De Tij­de­lij­ke wet trans­pa­ran­tie tur­bo­li­qui­da­tie

Arnout Rodewijk & Danielle Kronenburg

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Arnout Rodewijk

Expertise

Corporate restructuring

Executive Finance | 6 juni 2023

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Het wetsvoorstel regelt de aanpassing van de wettelijke regeling van turboliquidatie voor een initiële periode van twee jaar.

Het wetsvoorstel beoogt de positie van schuldeisers (beter) te beschermen, de transparantie te vergroten en misbruik tegen te gaan. Het is nog niet bekend wanneer de wet precies in werking treedt, maar de verwachting is dat dit 1 juli 2023 zal zijn. De reguliere ontbindingsprocedure blijft onveranderd.

Arnout Rodewijk en Danielle Kronenburg schreven voor Executive Finance een artikel waarin de aanpassingen van de wettelijke regeling worden belicht.

Lees meer