Finan­ci­al ser­vi­ces | Finan­ci­al regu­la­to­ry

Financiële instellingen staan steeds minder op zichzelf

Bewust zijn van rol in het financiële stelsel

Elke financiële onderneming heeft te maken met verordeningen en richtlijnen uit Europa als wel met het toepasselijk normenkader.

Ook ondernemingen die niet direct geassocieerd worden met de financiële sector kunnen in aanraking komen met de toezichthouder.

Het is van belang dat partijen zich hiervan bewust zijn bij het ontplooien van nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld bij het aanbieden van consumptief krediet of betaaldiensten.

Onze dienstverlening

"Een holistische benadering en risicobereidheid zijn van essentieel belang voor het succesvol doorvoeren van organisatorische veranderingen."