Pay­ment Ser­vi­ces (PSD2)

Innovatie van betaaldienstverlening

Onze dienstverlening nader toegelicht

Betaaldienstverlening

Ons team is zeer ervaren in het adviseren van cliënten inzake aanvragen en voorschriften voor PSD2-vergunningen, variërend van afbakening en toepasselijkheid tot het opstellen van beleidsregels en procedures. Onze juristen hebben diepgaande ervaring met het geven van praktisch advies aan betalingsinstellingen.

Dankzij onze strategische samenwerking met EY kunnen wij diensten verlenen voor alle aspecten van de invoering van PSD2.

Recent hebben wij onder meer cliënten geadviseerd inzake vergunningsaanvragen voor en doorlopende voorschriften op grond van PSD II.

Expertise

Advisering cliënten inzake vergunningsaanvragen voor en doorlopende voorschriften op grond van PSD II.

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 38