Liti­ga­ti­on (civil and admi­ni­stra­ti­ve law)

Civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procesvoering

Onze dienstverlening nader toegelicht

Procesvoering

Ons team heeft veel ervaring met het analyseren van de juridische positie van de cliënt, het voeren van onderhandelingen en, waar nodig, procedures. Wij combineren inhoudelijke deskundigheid met procedurele vaardigheden, zowel in bestuurs- als civielrechtelijke procedures, alsmede in de alternatieve geschillenoplossing.

Wij ondersteunen verschillende financiële instellingen (pensioenfondsen, financiële ondernemingen en beleggingsmaatschappijen) in juridische procedures tegen de Nederlandse toezichthouders.

Expertise

Typische zaken op het gebied van pensioenen en financieel recht zijn:

  • Dispensatie van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds
  • Besluiten tot afwijzing van een vergunning of sancties
  • Geschillen met betrekking tot de zorgplicht of financierings-/betalingsplichten

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”