Outsour­cing

Outsourcing in de financiële sector

Onze dienstverlening nader toegelicht

Uitbesteding

In de financiële sector wordt het steeds gebruikelijker om taken aan derden uit te besteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en activiteiten uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen die van toepassing zijn op die activiteiten in of op grond van wetgeving inzake financieel toezicht. Aan de andere kant worden de voorwaarden voor uitbesteding van activiteiten meer aangescherpt.

Wij hebben diepgaande ervaring met het uitvoeren van materialiteitsbeoordelingen voorafgaand aan het uitbesteden van activiteiten en het adviseren over en het opstellen van uitbestedingsovereenkomsten.

Expertise

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Het adviseren van een Nederlandse vergunninghoudende bank inzake het uitbesteden van IT-activiteiten;
  • Het adviseren over en opstellen van een uitbestedingsovereenkomst voor de uitbesteding van IT-activiteiten door een pensioenuitvoerder.

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog."

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 45