Outsour­cing

Vergroot het succes van uw uitbestedingstraject

Onze dienstverlening nader toegelicht

Outsourcing ofwel uitbesteding kan een waardevol middel zijn voor bedrijven om hun bedrijfsprestaties te optimaliseren

Partijen die een uitbestedingstraject aangaan zijn vaak voor een lange periode met elkaar verbonden en ook afhankelijk van elkaars inzet en prestaties. Dit brengt naast kansen ook de nodige risico’s met zich mee.

Verwachtingen vastleggen
Of het nu gaat om uitbesteding van HR-activiteiten, payroll-activiteiten, horeca- en catering-activiteiten, facilitair beheer, inkoop of ICT, in alle gevallen is het essentieel om in een vroeg stadium van het outsourcingtraject de verwachtingen van beide partijen in kaart te brengen en de juridische risico’s van outsourcing te identificeren. Dit leidt tot een gebalanceerd en doordacht contract, dat kan dienen als script bij de effectuering van de outsourcing.

Degelijke contractuele afspraken

Een krachtig partnerschap vraagt om degelijke contractuele afspraken ten aanzien van de rechten en verplichtingen van alle partijen. Goede kwaliteitsborging, realistische doelen, de mogelijkheid om kritische prestatie-indicatoren te monitoren en waar nodig bij te stellen, een goede prijsstelling en een werkbare governance-structuur om toezicht te houden op dit alles, zijn cruciaal om de samenwerking tot een succes te maken.

Maatwerkoplossingen
Wij helpen u bij het duidelijk formuleren van wederzijdse verwachtingen en afspraken en leggen dit allemaal vast in het outsourcingcontract. Gedetailleerd als het moet, of op basis van uitgangspunten en principes als het kan. Zo voorkomt u teleurstelling en verhoogt u het succes van de samenwerking. Bij HVG Law hebben wij de expertise en specialisaties in huis om alle relevante juridische vraagstukken te behandelen die samenhangen met uitbestedingstrajecten.

"Oplossen complexiteit begint met kunnen inleven."

Bart Wolters

bart.wolters@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 35