Financial crime, Anti-Money Laundering (AML) and Sanction legislation

Tijdig en adequaat signaleren van financieel-economische criminaliteit

Onze dienstverlening nader toegelicht

Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme Graag pagina opnieuw structureren, want de afmetingen kloppen niet

Het team van HVG Law is zeer ervaren in het adviseren en vertegenwoordigen van cliënten bij onderzoeken en gerechtelijke procedures over alle onderwerpen op het gebied van wetgeving inzake financiële criminaliteit, witwassen en sancties.

Onze juristen hebben diepgaande ervaring met het opstellen en doorvoeren van beleidsregels en procedures voor financiële instellingen. Daarnaast bieden wij trainings- en bewustheidssessies aan compliance-afdelingen van financiële instellingen en hun directeuren en hoger kader.

Expertise

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Advies aan verschillende financiële instellingen over de invoering van de Nederlandse wet- en regelgeving inzake witwassen (waaronder de ophanden zijnde vijfde anti-witwasrichtlijn)
  • Assistentie bij dossierbestudering of remediëringsprojecten in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de financiële instelling op het gebied van witwassen.

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 88 40 70 585