Ban­king regu­la­ti­ons (CRD/CRR)

Regulering van banken is nog volop in beweging

Onze dienstverlening nader toegelicht

Kapitaalvereisten voor banken

De Richtlijn Kapitaalvereisten (“CRD”) en de Verordening Kapitaalvereisten (“CRR”) vormen het juridisch kader voor het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, beleggingsmaatschappijen en hun houdstermaatschappijen in alle lidstaten van de Europese Unie en de EER.

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Beoordeling van de gevolgen van de reorganisatie van een Nederlandse vergunninghoudende bank voor het voortgezette gebruik van afstandsverklaringen op grond van de CRR en voor de kapitaalvereisten
  • Beoordeling van de gevolgen van het hervormingspakket voor banken (“CRD V/CRR II) voor de reorganisatie van een Nederlandse vergunninghoudende bank
  • Het beschrijven van de prudentiële verslagleggingsvoorschriften voor een Nederlandse vestiging van een Europese vergunninghoudende bank

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog."

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 45