Debt and Equi­ty Capi­tal Mar­kets regu­la­ti­ons

Kapitaalmarkten zijn van groot belang voor de financiering van ondernemingen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Aanbieden en noteren van effecten

Het aanbieden en noteren van effecten is in Nederland een gereguleerde activiteit. Zo is een goedgekeurd prospectus vereist voor het openbaar aanbieden van verhandelbare effecten (VV/EV) in Nederland, tenzij er een uitzondering of vrijstelling geldt.

Ons team heeft veel ervaring met het beoordelen of uw openbare aanbieding of notering een gereguleerde activiteit is en, zo ja, of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. In elk geval kunnen wij u adviseren hoe u de doorlopende voorschriften kunt naleven.

Expertise

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Het adviseren van binnen- en buitenlandse ondernemingen over naleving van de voorschriften die gelden voor het aanbieden of noteren van effecten in Nederland
  • Het op hoog niveau analyseren van de voorschriften die gelden voor het aanbieden of noteren van effecten in Nederland

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 38