MiFID II

Transparantere financiële markten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Europees regelgevingskader van financiële markten

De Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (of MiFID) vormt de hoeksteen van het Europese regelgevingskader van financiële markten. Deze richtlijn heeft tot doel de belegger en de integriteit van de financiële markten te beschermen en eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten te bevorderen.

Op 3 januari 2018 is MiFID II inwerking getreden. MiFID II introduceert nieuwe rapporteringsverplichtingen en testen, verscherpte organisatorische vereisten voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen en strengere beleggersbeschermingsregels.

 

Expertise

Bij HVG Law adviseren wij cliënten over allerlei MiFID II gerelateerde vraagstukken, gaande van de gedrags- en organisatieregels voor beleggingsondernemingen, zoals product governance vereisten, inducements, best execution en informatie en rapportering aan cliënten, tot vergunningsvereisten voor gereguleerde markten en regels inzake de toegang van financiële producten tot de handel.

Recent hebben wij cliënten onder meer bijgestaan in het uitvoeren van MiFID II gap analyses, het (her)schrijven van beleid en procedures en de implementatie daarvan.

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog."

Emanuel van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 45