"De keuze voor de juiste rechtsvorm van uw nieuwe onderneming, legt een goede basis voor de toekomst."

Niels Niggelie

Advocaat

Niels Niggelie

Niels Niggelie

Health & Life sciences | Government & Public | Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty / Rotterdam

Achtergrond

Niels Niggelie maakt deel uit van de expertises Health & Life sciences en Government & Public.

Hij adviseert en begeleidt publieke en private partijen en hun bestuurders en toezichthouders onder andere bij fusies en overnames, governance vraagstukken, herstructureringen, publiek-private samenwerkingen en privatiseringen.

Expertise

Niels heeft ervaring op het gebied van vennootschappelijke herstructureringen, governance vraagstukken, samenwerkingsverbanden (zoals joint ventures), commerciële overeenkomsten, fusies, splitsingen en overnames.

Aanvullende informatie

Niels is in 2019 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de studierichtingen Ondernemingsrecht en Gezondheidsrecht.

Niels is daarnaast als bestuurders betrokken bij de Alumnivereniging der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR).Contact information

[email protected] +31 6 21 25 28 31