Het Pensioenakkoord

Aandachtspunten en tijdslijnen

Publicatie

Het Pensioenakkoord is er.

Althans, op hoofdlijnen. Het uitwerken van de gemaakte afspraken belooft een intensief en uitdagend traject te worden, zowel voor de wetgever als voor pensioenuitvoerders, werkgevers, sociale partners en deelnemers. De invoering en uitwerking lijken nog ver weg, maar toch is actie nu al vereist.

Werkgevers moeten beginnen met inventariseren en in kaart brengen wat de wijziging van het pensioencontract betekent voor de pensioentoezegging en de financiering. Denk ook aan de compensatie voor bepaalde leeftijdsgroepen en hoe deze gefinancierd moeten worden; hoeveel moet worden gecompenseerd en zitten daar voldoende buffers voor in de regeling? Of moet u dat anders financieren?

Pensioenuitvoerders moeten nu al starten met het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van de transitie naar het nieuwe pensioencontract binnen de eigen organisatie. Benieuwd welke acties u wanneer moet starten? Lees dan de publicatie ‘Pensioenakkoord gooit pensioenstelsel op zijn kop! Wie gaat dat betalen?’ en de Insight ‘Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’.


Klik voor Guidance op onderstaande roadmap voor pensioenuitvoerders

Klik voor Guidance op onderstaande roadmap voor werkgevers

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 88 407 04 31