Pensioenakkoord gooit pensioenstelsel op zijn kop!

Wie gaat dat betalen?

Publicatie

Na jaren van onderhandelen is er eindelijk op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 5 juni werd het Pensioenakkoord gepresenteerd. Dit akkoord zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. Wat betekent dit akkoord nu voor werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders? Hoewel de meeste details nog ontbreken, zijn de hoofdlijnen al wel duidelijk. Hieronder gaan we nader in op een aantal in het oog springende zaken uit het Pensioenakkoord, de mogelijke gevolgen en de acties die u nu al in gang moet zetten.

Wil je meer weten over het pensioenakkoord? Lees dan de onderstaande publicatie, de publicatie ‘Het Pensioenakkoord’ en de insight ‘Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’.

Download deze publicatie

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 88 407 04 31