Real estate transactions

Aan- en verkoop van vastgoed (share of asset deals), opstellen contractsdocumentatie, juridisch due diligence (op bijv. titel, huur, milieu, vergunningen en bestemming), multidisciplinaire teams

Onze dienstverlening nader toegelicht

Praktijkervaring en kennis van de markt

Het Real Estate team van HVG Law bestaat uit ervaren en gespecialiseerde advocaten en notarissen. Hierdoor zijn we in staat in iedere fase van de aan- of verkoop toegevoegde waarde te leveren, vanaf het eerste begin (de LOI fase) tot aan de daadwerkelijke levering van het vastgoed.

In de transacties werken wij vaak nauw samen met EY Tax zodat u ervan verzekerd bent dat de transactie ook fiscaal juist is gestructureerd.

Expertise

  • Het opstellen, beoordelen en onderhandelen van alle contractsdocumentatie (LOI, SPA, zekerheids- en financieringsdocumentatie en de leveringsakte)
  • Het uitvoeren van Legal Due Diligence onderzoek en het opstellen van een Legal (Vendor) Due Diligence rapport (ten behoeve van uw aan- of verkoop)
  • Het coördineren van het transactieproces
  • Het verzorgen de notariële levering

"Het signaleren van risico’s van de voorgenomen transacties is één, maar veel belangrijker is om die goed te beheersen, op een manier die voor de wederpartij ook aanvaardbaar is. Wij regelen dat voor u."

Sander van Leeuwen

sander.van.leeuwen@hvglaw.nl +31 88 407 01 31