"Een waterdicht contract zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt."

Maxime Hoes

Advocaat

Maxime Hoes

Maxime Hoes

Corporate restructuring | Corporate M&A | Government & Public | Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty / Eindhoven

Achtergrond

Maxime maakt deel uit van de expertises Corporate restructuring, Corporate M&A en Government & Public. Zij richt zich voornamelijk op nationaal en internationaal rechtspersonen- en vennootschapsrecht en contractenrecht.

Daarnaast is Maxime actief binnen EYNovation, waarin zij startups en scale ups adviseert. Ook was Maxime lid van de pro bono commissie van HVG Law tussen 2019 en 2023.

Expertise

Tot Maxime’s aandachtsgebieden behoren onder meer:

  • Rechtspersonen- en vennootschapsrecht;
  • (Inter)nationale herstructureringen en herfinancieringen;
  • Fusies en overnames;
  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht.

Aanvullende informatie

Maxime heeft in juni 2016 de master Law & Technology aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Daarnaast heeft Maxime in mei 2017 de master American Law met als afstudeerrichting Business Law aan de University of Minnesota afgerond. In august 2017 is zij vervolgens afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de master Ondernemingsrecht. In mei 2018 is Maxime in dienst getreden bij HVG Law.

In 2023 heeft Maxime de postacademische opleiding Grotius vennootschaps- en ondernemingsrecht succesvol afgerond.

Maxime is lid van de Orde van Advocaten en van de balie van New York.Contact information

[email protected] +31 6 52 46 57 57