Cor­po­ra­te gover­nan­ce

Wij ervaren dat cliënten op zoek zijn naar juridische begeleiding om toenemende complexe regelgeving het hoofd te bieden.

Onze dienstverlening nader toegelicht

Een evenwichtige corporate governance structuur

Meer dan ooit zijn organisaties verplicht om te voldoen aan steeds veranderende regelgeving, strengere handhavingspraktijken en strengere openbaarmakingsverplichtingen. De huidige corporate wereld vereist transparantie, en vertrouwen van aandeelhouders en investeerders.

Om dit te bereiken is het essentieel om een ​​duidelijke en evenwichtige toezicht- en bestuursstructuur te realiseren en deze te behouden. Een efficiënte, goed georganiseerde corporate governance structuur faciliteert de bedrijfsactiviteiten en heeft een positieve impact op het verkrijgen van interne en externe financiering en de vrije kapitaalstromen binnen een organisatie.

Ons Corporate Restructuring team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en kan uw organisatie adviseren over de diverse aspecten van een evenwichtige corporate governance structuur.

De implicaties van corporate governance

Met een alomvattende interdisciplinaire aanpak assisteren wij cliënten bij het creëren en het behouden van een efficiënte, duidelijke en evenwichtige toezichtstructuur door middel van begrijpelijk en pragmatisch advies over de juridische en commerciële implicaties van corporate governance, inclusief aangelegenheden als:

  • De identificatie van juridische implicaties van de corporate governance structuur
  • Verplichte corporate governance regimes, zoals het structuurregime
  • De structuur en samenstelling van het bestuur
  • De implementatie van vennootschapsrechtelijke organen, zoals een raad van commissarissen
  • Ontwikkelingen van trends en ‘best practices’ op het gebied van corporate governance, inclusief de herziening en actualisering van statuten

“Een gebalanceerde corporate governance-structuur resulteert direct in efficiëntere besluitvorming.”

Caspar van der Winden

caspar.van.der.winden@hvglaw.nl +31 6 21 25 24 22