Tenancy Law

Adviseren en procederen over huur van vastgoed, garanties en ook complexe samenwerkingsovereenkomsten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Advies vanaf het eerste begin tot aan ondertekening van de huurovereenkomst

Ons Real Estate team beschikt over ervaren en gespecialiseerde huurrecht advocaten.

Wij adviseren en procederen over de (ver)huur van kantoor/bedrijfsruimte, winkelruimte, woonruimte, zorgwoningen en parkeergarages.

Wij adviseren u graag bij de aan- of verhuur van vastgoed. Wij kunnen in iedere fase toegevoegde waarde leveren, vanaf het eerste begin (LOI fase) tot aan de daadwerkelijke ondertekening van de huurovereenkomst.

Expertise

Onze dienstverlening ziet onder meer op het opstellen, beoordelen en onderhandelen van alle contractsdocumentatie (LOI, huurovereenkomst, zekerheden en samenwerkingsovereenkomsten).

Ook bij geschillen kunnen wij u in of buiten rechte van dienst zijn, bijvoorbeeld bij een geschil over de uitleg of nakoming van de huurovereenkomst, oplevergeschillen, huurprijsherziening, een faillissement van huurder.