COVID-19: Geeft de corona­cri­sis aan­spraak op huur­kor­ting?

Alert

Op 27 mei 2020 en 29 mei 2020 zijn er uit­spra­ken gedaan in kort geding over de vraag of huur­ders aan­spraak kon­den maken op huur­kor­ting of een opschor­tings­recht als gevolg van de coron­a­maat­re­ge­len.

Het gaat om de uit­spraak Sigismund/InBev van 27 mei 2020 en Sta­di­on Arnhem/Vitesse van 29 mei 2020. Op 3 juni 2020 volg­de de uit­spraak A./Urbana Zwol­le.

In onder­staan­de Law Alert beste­den we aan­dacht aan de belang­rijk­ste aspec­ten van de eer­ste uit­spra­ken van de rech­ter en geven we hand­vat­ten voor de prak­tijk.