Wets­voor­stel Wet ver­be­te­ring beschik­baar­heid zorg voor jeug­di­gen

Alert

Van­af 10 juli tot en met 6 sep­tem­ber 2020 lag het Wets­voor­stel Wet ver­be­te­ring beschik­baar­heid zorg voor jeug­di­gen (het Wets­voor­stel) ter con­sul­ta­tie. Het Wets­voor­stel beoogt met name de inkoop van jeugd­zorg en de gover­nan­ce van jeugd­hulp­in­stel­lin­gen te ver­be­te­ren. Het Wets­voor­stel heeft gevol­gen voor jeugd­hulp­in­stel­lin­gen en gemeen­ten.

In deze Law Alert leest u meer over deze gevol­gen.