Herijking rol verantwoordingsorgaan

Vernieuwde aanpak: terug naar de deelnemersraad

Publicatie

In het tijd­schrift Pen­si­oen & Prak­tijk (twee­de edi­tie mei 2019) gaan HVG Law advo­ca­ten Bian­ca van Til­burg en Tama­ra Vla­mings in op de her­ij­king van de rol van het ver­ant­woor­dings­or­gaan.

 

 

 

 

 

 

Download deze publicatie

“Ik maak en houd het graag werkbaar.”

Bian­ca van Til­burg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12