Contracts & Transactions

Deskundig advies over alle juridische en regulatoire kwesties die van belang zijn voor de sector

Onze dienstverlening nader toegelicht

Samenwerkingsverbanden, fusies en overnames, stroomafnameovereenkomsten, netaansluiting en transport, handels- en leveringscontracten

Ons energie- & nutsvoorzieningenteam behandelt alle voor de sector relevante wet- en regelgevingskwesties, waaronder contracten en transacties met betrekking tot olie, gas, LNG, elektriciteit, warmte, afval en water. Wij adviseren energiebedrijven en -producenten, kleine en grote (industriële) consumenten, maar ook startups, projectontwikkelaars, dienstverleners, overheden, investeerders, banken, (publieke en private) netwerkbeheerders en handelaars in energie, koolstof, garanties van oorsprong en andere energiegerelateerde producten.

Expertise

Wij zijn nauw betrokken bij complexe transacties, procedures en projecten in de hele energiesector, die alle rechtsgebieden bestrijken, zoals:

  • energie- en contractenrecht
  • corporate en M&A
  • regelgeving & naleving
  • (project)financiering
  • publiek- en omgevingsrecht
  • inkoop en bouw
  • internationaal recht, EU- en mededingingsrecht
  • IE, branding en privacy
  • ADR, procesvoering en arbitrage

“Overnames en financieringen in de energiesector hebben zo hun eigen dynamiek.”

Sander Simonetti

sander.simonetti@hvglaw.nl +31 88 407 00 28