"Procederen is een middel, geen doel."

Thierry van den Bergh

Advocaat

Thierry van den  Bergh

Thierry van den Bergh

Dispute Resolution | Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty / Rotterdam

Achtergrond

Thierry is sinds 2017 werkzaam als advocaat. Thierry is werkzaam binnen het Dispute Resolution-team. Thierry voert een brede procespraktijk waarbinnen hij zich heeft toegelegd op ondernemingsrechtelijke kwesties en commerciële geschillen.

Expertise

Thierry rekent tot zijn specialisaties:

  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillen in samenwerkingsverbanden (waaronder joint ventures)
  • overnamegeschillen (waaronder garantieclaims)
  • ontvlechting van samenwerkingsverbanden
  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aanvullende informatie

Thierry heeft in 2016 de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Thierry heeft in 2019 zijn CIPP/E-kwalificatie gehaald. CIPP/E (Certified Information and Privacy Professional/Europe) is een erkende opleiding op het gebied van privacy/GDPR-wetgeving.

Thierry is lid van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Tevens is hij lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten en van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.Contact information

[email protected] +31 6 29 08 45 92