HVG Law 2023 ran­kings in Cham­bers Euro­pe

News

 

HVG Law geran­ked in Cham­bers & Part­ners Euro­pe 2023

Cham­bers & Part­ners publi­ceer­de op 16 maart de Cham­bers Euro­pe 2023 Gui­de.

Onze Ener­gy & Natu­ral Resour­ces prak­tijk is daar­in opnieuw geran­ked waar­bij Jacqueline Feld als Nota­ble prac­ti­ci­o­ner werd genoemd in de Cham­bers review.

Daar­naast is HVG Law nieuw toe­ge­tre­den bin­nen de ran­kings van Restructuring/Insolvency, met Robin de Wit genoemd als Nota­ble prac­ti­ci­o­ner.

Ook ont­vin­gen wij enke­le quo­tes uit de research wel­ke hier­on­der zijn weer­ge­ge­ven.

HVG Law is uiter­aard trots op deze ran­kings in Cham­bers & Part­ners.