Siem Huijbregts in Mr. Maga­zi­ne Onli­ne

Dealmaker van de maand

News

In het juris­ten­blad Mr. Maga­zi­ne Onli­ne geeft advo­caat Siem Huijbregts voor de rubriek ‘Deal­ma­ker van de maandeen kort inter­view over een nieu­we belang­rij­ke miles­to­ne voor cli­ënt Ioni­qa Tech­no­lo­gies B.V.

Klik hier om dit inter­view te lezen.