Nomi­na­tie ‘Best Deal’ M&A Awards 2021

News

HVG Law is is geno­mi­neerd voor de M&A Award “Best Deal” met de fusie tus­sen de twee coö­pe­ra­ties Coop en Plus.

De M&A Awards is het jaar­lijk­se hoog­te­punt voor de M&A-branche met pres­ti­gi­eu­ze prij­zen voor bes­te deals, advi­seurs en finan­ciers. Een gro­te groep seni­or pro­fes­si­o­nals en indu­stry lea­ders bracht de afge­lo­pen maan­den een stem uit op de geno­mi­neer­den. Wat zijn de bes­te deals en wie zijn de bes­te deal­ma­kers van het afge­lo­pen jaar?

 

 

Breng uw stem uit door op deze link te klik­ken (een onli­ne mem­ber­ship regi­stra­tie via deze link is nodig).

 

De win­naars wor­den op 16 decem­ber 2021 tij­dens de M&A Awards in de Beurs van Ber­la­ge bekend­ge­maakt. Voor een over­zicht van alle geno­mi­neer­den klik hier.