Handvatten voor banken bij bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering

News

Banken fungeren als poortwachter van ons financiële stelsel. Nieuwe wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen plaatsen banken voor een tal van uitdagingen bij het bestrijden van witwassen. Onze collega’s Dennis Apperloo, Thierry van den Bergh en Roy Niewijk (advocaten financieel recht) formuleerden enkele praktische handvatten voor banken ter invulling van de wettelijke verplichtingen. Zij publiceerden hierover in de nieuwe editie van het Tijdschrift voor Compliance (‘De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijk verwachtingen’, februari 2019).

Zij gaan onder andere in op de noodzaak van (verscherpt) cliëntenonderzoek en het moeten melden van ongebruikelijke transacties. Ook belichten zij kort enkele aandachtspunten bij de vijfde anti-witwasrichtlijn. Zij staan tevens stil bij enkele bekende uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn het invulling geven aan de open normen van de Wwft, de risico’s bij correspondentrelaties en de uitdagingen verbonden aan het versnipperde Europees toezicht. Onze advocaten geven tot slot enkele praktische handvatten over hoe om te gaan met deze uitdagingen.

Meer informatie over deze publicatie vindt u hier.

"Een holistische benadering en risicobereidheid zijn van essentieel belang voor het succesvol doorvoeren van organisatorische veranderingen."

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 88 40 70 585