WHOA: lei­draad invor­de­ring aan­ge­past

Vera Janszen

Our insight

Auteur

HERO Herstructurering en recovery online | B-062 16 juli 2021

In de Leidraad Invordering 2008 zijn een aantal gedetailleerde beleidsregels vastgelegd die de Belastingdienst, de Ontvanger, hanteert bij het innen van belastingschulden. De Ontvanger kan daarbij ook zijn medewerking verlenen aan een schuldeisersakkoord in faillissement, surseance of een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord. De bekendste voorwaarde daarvoor is dat de Ontvanger het dubbele percentage op haar vordering ontvangt van hetgeen in het akkoord aan de concurrente schuldeisers wordt aangeboden.

Aangezien de Leidraad Invordering dateert van vóór de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘’WHOA’’) op 1 januari 2021, was het tot voor kort onduidelijk hoe de Ontvanger zich zou gaan opstellen als er sprake is van een WHOA-akkoord. Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen is de Leidraad Invordering uitgebreid met nadere regels voor de Belastingdienst om medewerking te kunnen verlenen aan een WHOA-akkoord. Deze nadere regels zijn opgenomen in de ‘Wijziging Leidraad Invordering 2008’ die op 1 juli 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Geïnteresseerd in het gehele artikel? Klik dan op onderstaande button om naar de website van HERO Herstructurering en recovery online te gaan.

Lees meer