PWD: upda­te over­zicht her­zie­ning Deta­che­rings­richt­lijn én voor­stel Euro­pe­se mini­mum­lo­nen

Emilie Boot en Elsbeth Deijs

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Emilie Boot

Expertise

Labor & Employment

Global Mobility

Vanaf 30 juli 2020 hebben gedetacheerde werknemers onder meer recht op een gelijke beloning voor gelijke arbeid in het werkland. EU-lidstaten hebben ruim twee jaar de tijd gehad de  herziening van de Detacheringsrichtlijn, de Herzieningsrichtlijn (2018/957/EU), te implementeren, waaronder de “equal pay for equal work” regels. Hoe staan de EU-lidstaten ervoor? In deze Law Alert geven wij een praktisch overzicht hiervan.

 

Lees meer