Enti­ty com­pli­an­ce and gover­nan­ce

Voldoe wereldwijd op (kosten)efficiënte wijze aan verplichtingen van de rechtspersoon

Onze dienstverlening nader toegelicht

Een holistische benadering tijdens de gehele levenscyclus van de rechtspersoon

Wij zorgen ervoor dat een onderneming en al haar rechtspersonen voldoen aan de betreffende en steeds veranderende wettelijke compliance- en rapportageverplichtingen die voor rechtspersonen gelden en die per land en rechtsgebied verschillen. Dit is een uitdagende opgave voor iedere internationaal opererende onderneming. Wij bieden een geïntegreerde en holistische aanpak voor de gehele levenscyclus van de rechtspersonen.

Voorbeelden waarbij klanten gebruik hebben gemaakt van onze diensten:

  • Vergemakkelijken van het indienen van wettelijk vereiste documenten in alle rechtsgebieden
  • Ondersteuning bij transactiegerelateerde activiteiten (bijv. overnames en afstotingen)
  • Gezondheidscheck van de rechtspersoon en transformatiebeoordeling
  • Opzetten en bijhouden van databanken voor het beheer van de onderneming
  • Beoordeling en ontwerp van het governancemodel

"Via ons wereldwijde EY Law netwerk ondersteunen wij ondernemingen om efficiënt aan alle compliance verplichtingen te voldoen."

Arie Dirk de With

arie.dirk.de.with@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 84