Legal Com­pli­an­ce / Cor­po­ra­te Secre­ta­ri­al Ser­vi­ces

Geconfronteerd met de complexiteit van toegenomen wet- en regelgeving, hebben organisaties behoefte aan juridisch advies om aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voldoen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Focus op bedrijfsvoering

HVG Law helpt cliënten om ervoor te zorgen dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en om hen een duidelijk overzicht te geven van specifieke wettelijke vereisten en de mogelijke implicaties van het niet naleven van die verplichtingen.

Zakelijke gebeurtenissen, zoals bestuursvergaderingen en de vaststelling, goedkeuring en deponering van de jaarrekening, de aandacht van het management afleiden van de kernactiviteiten van het bedrijf.

Wij kunnen uw organisatie controle en zekerheid bieden ten aanzien van de wettelijke lokale nalevingspositie en de bedrijfsgegevens van entiteiten binnen de wereldwijde groepsstructuur.

Via HVG Law hebben cliënten toegang tot de wereldwijde technologische oplossingen van EY Law. Deze oplossingen geven een ‘real time’ inzicht in de lokale bedrijfsgegevens en nalevingsstatus van de entiteiten binnen de groepsstructuur.

Voor cliënten treden wij op als een ‘one-stop-shop’ ten aanzien van het beheer van toenemende en complexe verantwoordelijkheden van juridische entiteiten binnen de groepsstructuur. Dit resulteert erin dat onze cliënten een focus op de bedrijfsvoering behouden.

Een ‘one-stop-shop’ voor het beheer van vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden

In grote lijnen bieden wij onze cliënten:

  • Wereldwijde en doorlopende assistentie
  • ‘Real time’ inzicht en controle over juridische entiteiten
  • Volledige compliance en beperking van risico’s
  • Compliance (deponering juridische documentatie, bijhouden van organigrammen)
  • Ondersteuning bij de implementatie van transacties (inclusief ondersteunende diensten ten behoeve van het bestuur en het beheren van wijzigingen van het bestuur, het aandelenkapitaal en de bevoegdheden ten aanzien van de bankrekening(en))
  • Adviesdiensten (inclusief beoordeling structuur van het bestuur en bedrijfsonderdelen, detachering, het opstellen en het beoordelen van reglementen van dochtervennootschappen
  • ‘Health checks’ voor juridische entiteiten om te realiseren dat de betreffende entiteiten compliant zijn en zullen blijven

“Goed juridisch advies maakt mogelijk dat bedrijven zich kunnen blijven richten op de bedrijfsvoering.”