Legal Enti­ty rati­o­na­li­za­ti­on

In de huidige competitieve economie worden veel bedrijven geconfronteerd met een toegenomen druk om kosten te reduceren, risico’s te verkleinen en inefficiënties te beperken

Onze dienstverlening nader toegelicht

Hoe up-to-date is de juridische structuur van uw organisatie?

Naarmate organisaties groeien en geleidelijk complexer worden, is het van cruciaal belang om de complexiteit van uw groepsstructuur periodiek te evalueren. Zijn deze complexe aspecten vereist, of kunnen ze worden beperkt of zelfs worden weggehaald? Een efficiënte bedrijfsstructuur leidt niet alleen tot kostenbesparingen, maar vergroot ook de flexibiliteit van de organisatie, komt uw bedrijfsvoering ten goede en optimaliseert de winst.

Het stroomlijnen en simplificeren van complexe juridische structuren

HVG Law assisteert organisaties bij het voorbereiden, het ontwikkelen, de implementatie en het beheer van een overzichtelijke structuur door middel van:

  • Gecentraliseerd projectbeheer gedurende een LER-project, groepsstructuurvalidatie en het analyseren van de relevante juridische entiteiten
  • Het opstellen van strategische eliminatieplannen (fusies, liquidaties, etc.)
  • Het uitvoeren van due dilligence onderzoeken over targets
  • Het aanbieden van oplossingen voor belemmeringen binnen de bestaande juridische structuur
  • Advies op maat, aangepast op uw zakelijke behoeften, om een toekomstbestendige gerationaliseerde juridische structuur te bereiken

"Aangezien de kosten voor het onderhouden van juridische structuren blijven stijgen, is het van cruciaal belang om de nadruk te leggen op het creëren en het behouden van een efficiënte en duurzame juridische structuur."