"Kies voor een IE strategie die bij jouw organisatie past."

Mérien Voorboom

Lawyer

Mérien Voorboom

Mérien Voorboom

Digital, Cyber & Privacy | Financial services | Amsterdam

Achtergrond

Mérien is werkzaam binnen de expertise Digital, Cyber en Privacy.

Expertise

  • opstellen en beoordelen van privacy gerelateerde documenten (verwerkings-overeenkomst, retentiebeleid, datalekkenprocedure) en documentatie op het gebied van IE en IT (IE overdrachtsaktes, licentieovereenkomsten en R&D overeenkomsten)
  • assistentie bij de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en het opzetten van een governance structuur
  • procederen in privacy-procedures (o.a. bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en in IE/IT procedures
  • uitvoeren AVG maturity assessments en privacy impact assessments (PIA’s) en het verzorgen van workshops/trainingsessies in dat kader
  • meewerken in diverse IT, IE en privacy gerelateerde due diligence projecten
  • uitvoeren van Europese en internationale vergelijkende onderzoeken inzake privacy recht en auteursrecht

Aanvullende informatie

In augustus 2016 behaalde ze de master Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Ondernemingsrecht. In augustus 2017 heeft Mérien haar master IE, ICT en Internetrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude afgerond.

Mérien heeft in 2014 een semester aan de Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland gestudeerd en in 2013 heeft zij stage gelopen op een advocatenkantoor in Washington D.C.

Mérien is IAPP Certified Information Privacy Professional (CIPP/e).Contact information

merien.voorboom@hvglaw.nl +31 6 21 25 11 87