Hendrik-Jan Bleijerveld en Wienke Havinga in Mr. Maga­zi­ne Onli­ne

News

In het juris­ten­blad Mr. Maga­zi­ne Onli­ne geven Hendrik-Jan Bleijerveld en Wienke Havinga voor de rubriek ‘Dealseen kort inter­view over inves­teer­der Bol­ster Invest­ment Part­ners die een meer­der­heids­be­lang in Selekt Huis over neemt van Nieu­wen­huis Groep. Door pre­fa­bri­ca­ge te com­bi­ne­ren met in gro­te mate uit­ont­wik­kel­de basis­mo­del­len is het bouw­pro­ces effi­ci­ën­ter en duur­za­mer dan regu­lie­re bouw.

Klik hier om dit inter­view te lezen.