HVG Law groeit | Timo­thy Bis­ses­sar

New Hires @ HVG Law

News

HVG Law groeit en ver­wel­komt iede­re maand nieu­we kan­toor­ge­no­ten.

De komen­de maan­den wordt er twee­we­ke­lijks een new hire uit­ge­licht door mid­del van een video of visu­al bin­nen een cam­pag­ne. In deze cam­pag­ne ver­tel­len zij hun per­soon­lij­ke ver­haal over hun (over)stap naar HVG Law.

Bekijk hier de video van Timo­thy Bis­ses­sar die onlangs bij HVG Law is gestart als Mana­ger bin­nen Finan­ci­al Regu­la­to­ry.

Ben je nieuws­gie­rig gewor­den naar HVG Law? We’re Hiring!

Kijk voor alle open­staan­de vaca­tu­res op www.werkenbijhvglaw.nl.