5e edi­tie HVG Law’s Mas­ter­class voor Legal Coun­sels

9 juni 2022

News

Op don­der­dag 9 juni 2022 orga­ni­seer­de HVG Law de jaar­lijk­se Mas­ter­class voor ruim 50 Legal Coun­sels met als the­ma uit­da­gin­gen uit­ge­licht in het Mari­tiem Muse­um te Rot­ter­dam.

Onder lei­ding van dag­voor­zit­ter Jeroen Baardemans gaven Mijntje Lückerath-Rovers en Steven Hijink hun visie op het the­ma ESG & Cor­po­ra­te Gover­nan­ce. En deel­den
Saskia Vermeer – de Jongh en Rudrani Djwalapersad de actu­e­le uit­da­gin­gen op het gebied van Cyber Secu­ri­ty.

Ter afslui­ting kre­gen onze rela­ties de moge­lijk­heid de ten­toon­stel­lin­gen “De Haven” en “Mari­tie­me Mees­ter­wer­ken” te bezich­ti­gen.