Wij­zi­gings­re­ge­lin­gen NOW najaar 2021 en vast­stel­ling NOW-1

Alert

Op 7 sep­tem­ber 2021 zijn enke­le wij­zi­gings­re­ge­lin­gen en de stand van zaken met betrek­king tot de vast­stel­lin­gen van NOW-1 gepu­bli­ceerd.

Deze Law Alert geeft hier­van een prak­tisch over­zicht.