Datum inwer­king­tre­ding Wet Fran­chi­se bekend

Franchise samenwerking en overeenkomsten

Alert

Na lang wach­ten is de kogel door de kerk, de Wet Fran­chi­se zal op 1 janu­a­ri 2021 in wer­king tre­den. De Wet Fran­chi­se beoogt om de balans in de fran­chi­se­re­la­tie te ver­be­te­ren en brengt behoor­lij­ke wij­zi­gin­gen met zich mee voor bestaan­de en nieu­we fran­chi­se­re­la­ties.

Lees in deze Law Alert meer over de inhoud van de Wet Fran­chi­se en de nieu­we fran­chi­se­over­een­komst of neem direct con­tact op met een van onder­staan­de leden van ons fran­chis­e­team.