Upda­te NOW: wij­zi­ging NOW 1.0 en aan­ge­kon­dig­de wij­zi­ging NOW 2.0

Alert

Het kabi­net heeft op woens­dag 28 mei 2020 de rege­ling gepu­bli­ceerd waar­mee de NOW 1.0 voor de der­de maal zal wor­den gewij­zigd. De wij­zi­gin­gen wer­ken terug naar het begin van de rege­ling. Naast de wij­zi­gin­gen in de NOW 1.0 heeft het kabi­net ook wij­zi­ging van de NOW 2.0 aan­ge­kon­digd.

Lees er meer over in onder­staan­de Law Alert.