COVID-19: twee­de wij­zi­ging NOW: werk­maat­schap­pij

NOW 2.0

Alert

Op 1 mei 2020 zijn de aan­vul­len­de voor­waar­den om voor een NOW-sub­si­die als werk­maat­schap­pij in aan­mer­king te komen gepu­bli­ceerd (“NOW 2.0”). Ook is een aan­tal wij­zi­gin­gen van de gewo­ne NOW-rege­ling bekend gemaakt.

Lees in onder­staan­de Law Alert meer over NOW 2.0 en de wij­zi­gin­gen in de gewo­ne NOW-rege­ling.